Rekry - Turun yliopiston työelämäpalvelut

Rekry – Turun yliopiston työelämäpalvelut toimii yliopisto-opiskelijan ja työnantajan välimaastossa, molempia palvellen. Haluamme tukea opiskelijaa urapolun ensimmäisissä askelissa ja helpottaa työelämään sijoittumista. www.rekryturku.fi yliopisto yliopiston toimii opiskelijan ...

Avoin yliopisto | Helsingin yliopisto

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto avaa kaikille mahdollisuuden yliopisto-opintoihin. Opintoja on tarjolla lähes kaikista tiedekunnista. www.avoin.helsinki.fi helsingin kaikille yliopisto yliopiston ...

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto — Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston etusivu www.avoin.jyu.fi mdash yliopisto yliopiston avoin ...

Avoin yliopisto - avoin kaikille

Haluatko tutustua yliopiston oppiaineisiin ja opiskella tutkintoihin kuuluvia opintoja? Tähtäätkö tutkinnon suorittamiseen tai opiskelisitko harrastuksen vuoksi? Etsitkö opintoja työelämän tarpeisiin, ehkä uudelle uralle asti? - Tervetuloa avoimeen yliopistoon! www.avoin.utu.fi kaikille yliopisto yliopiston avoin ...

Etusivu

Oulun yliopiston Prosessikilta ry:n nettisivut www.prosessikilta.fi gmt jul adm dev ...

Kasvatustieteiden tiedekunta

Oppimisen ja koulutuksen tutkimus on yksi Turun yliopiston tutkimuksen vahvuusaloista. Kasvatustieteiden tiedekunnassa tutkimme oppimisen ja koulutuksen ilmiöitä koko ihmisen elämänkaaren ajalta aina varhaislapsuudesta vanhuuteen. Kriittiseen tutkimukseen perustuu myös antamamme opetus. Tervetuloa… www.edu.utu.fi tutkimus yliopiston koulutuksen tiedekunta ...

Tietotekniikan kilta Cluster ry - Etusivu

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) tietotekniikan kilta www.cluster.fi etusivu cluster LUT yliopiston ...

Kirjasto

Oulun yliopiston kirjasto www.kirjasto.oulu.fi gmt length found mar ...

www.cs.uku.fi suomen IT' yliopiston 'en ...

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta

Turun yliopiston luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta on monialaista opetusta tarjoava aktiivisen tieteellisen tutkimuksen keskittymä. Tiedekunnassa ovat edustettuina kaikki perusluonnontieteet sekä matematiikka, informaatioteknologia ja teknillistieteellinen ala. www.sci.utu.fi yliopiston tekniikan tiedekunta tarjoava ...

 1 2 >