Xarxa Punt TIC

Xarxa de telecentres de Catalunya, integrada per diferents centres, espais i punts que posen a disposició de la ciutadania equipament i personal per accedir a les TIC i dinamitzar el seu entorn. www.punttic.cat tecnologia catalunya tic Coworking ...

Xarxa Punt TIC

Xarxa de telecentres de Catalunya, integrada per diferents centres, espais i punts que posen a disposició de la ciutadania equipament i personal per accedir a les TIC i dinamitzar el seu entorn. www.tempsde.punttic.cat tecnologia catalunya tic Coworking ...

Mayange Telecentre

www.mayangetelecentre.com skip homeabout handcrafts telecentre ...

Chasquinet

Humanizar la comunicación globalizada, Fundación ChasquiNet es una organización sin fines de lucro, con sede en la ciudad de Quito (Ecuador), que desarrolla alianzas con el Gobierno, Sector Privado, Sector Social y las Agencias de Cooperación para el Desarrollo con el propósito de influenciar políticas… www.chasquinet.org internet social development personal ...

www.jeeon.com.bd net Content Kendra ikb ...

Telecentre de Berga

Telecentre de Berga! - Xarxa Punt TIC. Un lloc on s'ofereixen les eines tecnològiques necessàries per a permetre al ciutadà l’accés a les noves tecnologies. www.tcberga.cat tic punt Lliure formació ...

=^..^= retrokat.com

Quite nice sites from retrokat.com. www.retrokat.com free online girls Books ...