Eesti Koostöö Kogu | Eesti Koostöö Kogu

loe veel uudiseid » Tegevussuunad Pension 2050 Eesti Koostöö Kogust Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu on kompetentsuskeskus, mis seirab Eesti pikaajalist arengut mõjutavaid teemasid. Koostöös partneritega töötab Koostöö Kogu välja ettepanekuid ja poliitikasoovitusi ning veab avalikku arutelu.… www.kogu.ee pension eesti kogu koostöö ...