پروفايل برنامه ريزی و كنترل پروژه نادر خرمی راد

یادداشت‌های نادر خرمی راد در مورد مدیریت پروژه، با تاکید بر PMBOK و PRINCE2 و نرم‌افزارهای کنترل پروژه، از جمله Microsoft Project و Primavera P6. www.khorramirad.com microsoft project Prince مدیریت ...

Free Project Management Templates - PMBOK Templates

Free Project Management Templates. Download all PMBOK Project Management templates for free. Templates are a great way to learn how to project management. www.projectmanagementdocs.com management how project Template ...

CORPORACION ELITE - PMP, PMI, Ecuador, PMP Ecuador, project management , CAPACITACION, CONSULTORIA GERENCIAL, CERTIFICACIONES

Corporación Élite brinda capacitación y consultoría enfocada a elevar el desempeño individual y organizacional. Cuenta con una red de expertos multidisciplinarios responsables de brindar consultoría gerencial, gestion del talento humano, dirección de proyectos, preparación para obtener certificaciones… www.corporacionelite.org management del personal project ...

FAST Project Plans - Free Project Templates

Free Project Templates for Project Managers. Wide selection of project management templates based on the PMBOK Guide. www.fastprojectplans.com free management project Template ...

lean4it

This site is dedicated to educating and sustaining the digital professional, including all aspects of digital management at different scales. It covers Agile, DevOps, architecture, governance, data management, automation, and related topics. It is primarily non-technical, focusing on practices, collaboration,… www.erp4it.com development education technology computer ...

PMSUGURU | PMBOK® Guide – Sixth Edition

PMBOK® Guide – Sixth Edition www.pmsuguru.com edition pmp PMBOK pdus

Nouri Associates - Where experience counts: Information Technology Management Consulting and Training: ITIL training and certification, ITSM education

Nouri Associates is an EXIN accredited provider of V2, V3 ITIL, COBIT, & ISO 20000 IT Service Management (ITSM) training and consulting and offers a best practice, on-demand score-carding SaaS product called Metricus. www.nouriassociates.com control online Best change ...

Carreira e Certificações em TI - Informática >> Dicas, recursos grátis e muita informação sobre carreira e certificação em TI

Informações sobre sua Carreira em TI/Informática e as certificações mais quentes em Tecnologia para você se diferenciar na multidão www.carreiradeti.com.br free microsoft linux java ...

Mike Russell — Project Manager | A gathering place for project managers to discuss PMBOK, Waterfall, Agile, Scrum, and XP Project Management strategies.

A gathering place for project managers to discuss PMBOK, Waterfall, Agile, Scrum, and XP Project Management strategies. www.execprojectmanager.com discuss place project manager ...

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت | کنفرانس بین المللی مدیریت

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه همانند سال های قبل با همکاری گروه پژوهشی صنعتی آریانا برگزار می نماید. www.iipmc.com مدیریت بین پروژه المللی ...

www.iproject.com.br templates Prince pular Projetos ...

Project Management and Software Validation Training and Consultancy - Cork, Dublin and Limerick

PMI approved Project Management Training Partner providing Project Management & PMP courses in Cork, Dublin, Limerick and Galway. www.velopi.com management guide training project ...

Sazeh Consultants - Engineering and Construction

Sazeh Consultants Engineering and Construction, Sazeh is involved in Engineering, Procurement, Construction and Commissioning of Oil and Gas industries both onshore and offshore as well as industrial plants. www.sazeh.com design management construction Engineering ...

Gestión de proyectos GEDPRO - expertos en dirección de proyectos y project management

Consultora que ayudamos a mejorar los resultados empresariales con metodologías, software y herramientas de gestión de proyectos www.gedpro.com microsoft Software management del ...

PMI Southern Germany Chapter e.V. – PMI, PMP, PMBOK Guide - PMI Southern Germany Chapter

Herzlich Willkommen beim PMI Southern Germany Chapter e.V., Ihrem direkten Kontakt zum Project Management Institute (PMI) für Süddeutschland. www.pmi-muc.de management guide events name ...

Home: Cambridge Consulting

Cambridge Consulting - We help clients throughout the U.S. and abroad enhance their effectiveness in project management and related areas. Our expertise lies in our ability to help clients implement performance development outcomes that are both measurable and sustainable. www.cambridgeconsult.com close private and Software ...

The PMBOK Basic Guide for Beginners

ProgramManagementForum.org presents the PMBOK Basic Guide for Beginners www.programmanagementforum.org guide basic presents beginners ...

www.ou.com.ua web business api www ...

iPlan

iPlan is architected around the PMBOK principles and is a proven CMMi enabler for Quality conscious organisations www.iplanenterprise.com quality around proven principles ...

 1 2 >