Jak vyplývá z jejich názvu, samostatná přivlastňovací zájmena stojí ve větě samostatně. Nestojí za nimi přivlastňované slovíčko. www.milujujazyky.cz stojí názvu vyplývá z jejich ...

Dokument bez názvu

www.stefanhavlik.com bez dokument názvu

Bez názvu - 2

www.agriimport.cz bez názvu