Home - Opwekking

Opwekking is een interkerkelijke stichting die zich actief bezighoudt met het verkondigen van het evangelie en het toerusten van christenen uit alle denominaties en kerkelijke stromingen. www.opwekking.nl services Contact Nederland bij ...