நாம் தமிழர் கட்சி - மெழுகுவர்த்திகள் | மாற்றத்திற்கான எளிய மக்களின் புரட்சி

சாதி, மத வேறுபாடுகள் களைந்து; நாம் தமிழராய் ஒன்றிணைந்து; உருவாக்குவோம் புதிய அரசியல் வரலாறு! எங்கள் திருநாட்டில்… www.naamtamilar.org naam Tamilar Seeman தமிழர் ...