دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

برگزاری همایش صیانت و گفتمان سازی اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر در یاسوج+عکس www.yums.ac.ir and health school department ...

دانشگاه معارف اسلامي

دانشگاه معارف اسلامی , آزمون کارشناسی ارشد و دکتری , مدرسی معارف اسلامی , تربیت اساتید معارف , گرایش های پنجگانه www.maaref.ac.ir international university conference های ...

مرکز بررسی‌های دکترینال | اندیشکده‌ی یقین

نخستین اندیشکده‌ در ایران است که به عنوان یک نهاد عمومی تصمیم‌سازی، در رقابت با نهادهای رسمی به فعالیت می‌پردازد. www.andishkadeh.ir ایران است عمومی نخستین ...

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نهاد نمایندگی در دانشگاه ها www.nahadsbmu.ir های در نمایندگی علوم ...

 1 2 >