پايگاه اطلاع رساني مديريت امور اساتید - معاونت آموزشی پژوهشی | نهاد رهبری در دانشگاه ها

نهاد رهبری آزمون کتبی مدرسی مصاحبه اساتید معارف اسلامی www.asatid.org های در علمی امور ...

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

راهیابی تعدادی از دانشجویان نمونه شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به جشنواره ملی ایثار www.yums.ac.ir and health school department ...

دانشگاه معارف اسلامي

دانشگاه معارف اسلامی , آزمون کارشناسی ارشد و دکتری , مدرسی معارف اسلامی , تربیت اساتید معارف , گرایش های پنجگانه www.maaref.ac.ir international university conference Islamic ...

www.andishkadeh.ir ایران است عمومی نخستین ...

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نهاد نمایندگی در دانشگاه ها www.nahadsbmu.ir های در نمایندگی علوم ...

 1 2 >