اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه Kermanshah Regional Met Office

اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه به دلیل پوشش گیاهی مناسب احتمال آتش سوزی در تابستان امسال زیاد است؛ مراقب رفتارمان در طبیعت باشیم. نقشه های هوا، غبار، پیش بینی فصلی،… www.kermanshahmet.ir office West science east ...

alrroya.com

www.alrroya.com gmt php dec centos ...

منصة الرؤية / منصة الرؤية

منصة الرؤية من الإمارات ننطلق www.alroeya.ae اخبار أخبار في العربية ...