עמותת עתיד

www.atid-eatright.org.il עמותת עתיד

מכון ירושלים למחקרי מדיניות

מכון ירושלים למחקרי מדיניות (לשעבר: מכון ירושלים לחקר ישראל), מתמקד באתגרים הייחודיים המאפיינים את ירושלים בת זמננו ואת החברה הישראלית – בהם סוגיות עירוניות, חברתיות… www.jiis.org.il ישראל ניהול הישראלי על ...

www.cafemedia.co.il gmt rel apr edge ...