www.emdr.org.il ישראל EMDR חדשות לוח ...

נאמני מרכז שניידר | תרומה לילדים | תרומה לעמותה

תרומה לילדים המאושפזים ב בית חולים שניידר לילדים , ב תרומה לעמותה - נאמני מרכז שניידר אתה תורם לשיפור מרכז רפואי שניידר .עמותה למען ילדים במרכז רפואי שניידר . נשיא העמותה… www.friendsofschneider.org.il ילדים בית לילדים מרכז ...

הקרן למורשת הכותל המערבי

הקרן למורשת הכותל המערבי היא עמותה שהוקמה על מנת לפתח ולשמר את הכותל ומנהרותיו. הקרן מקיימת טקסי בת ובר מצווה בכותל המערבי, מפעילה סיורים מודרכים באתרי הכותל ועוד! הכנסו… www.thekotel.org עמותה המערבי הקרן הכותל ...

ISOT - עמותה ישראלית לריפוי בעיסוק

ISOT - עמותה ישראלית לריפוי בעיסוק www.isot.org.il ישראלית עמותה ISOT לריפוי ...

www.bike.org.il association bicycle israel ישראל ...

עלמא - בית לתרבות עברית

עלמא הינה עמותה ללא מטרות רווח שנוסדה בשנת 1996 על-ידי דר רות קלדרון. מאז הקמתה מציעה עלמא דרך חדשה ללימודי התרבות העברית באמצעות בחינה רפלקטיבית של סוגיות זהות ומפגש יצירתי… www.alma.org.il עברית ללא הינה עמותה ...

www.womensown.org.il עסק בחיפה לנשים עמותה ...

www.harel-law.co.il עורך משרד אביב בית ...

עמותה לרכיבה וכלבנות טיפולית

עמותה לרכיבה וכלבנות טיפולית, ארגון ללא מטרות רווח המתמחה בפיתוח והענקת טיפול בעזרת סוסים וכלבים למגוון רחב של אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים www.trci.org.il ארגון ללא עמותה וכלבנות ...

רוח דרומית | היא עמותה המפעילה מרכז לרפואה משלימה בנגב לחולי הסרטן

עמותת "רוח דרומית" היא עמותה לחולי הסרטן, המפעילה מרכז רפואה משלימה בנגב, העמותה הוקמה במטרה לספק סיוע ותמיכה לחולי הסרטן ומשפחותיהם, כנסו וקחו חלק בתרומה! www.ruachdromit.org.il סרטן עמותה לחולי

אימוץ כלבים

<p><strong>לרגל סגירת עמותה ימסרו כלבים מחוסנים, מעוקרות ומסורסים בתרומה נמוכה באופן משמעותי מהרגיל.<br /> בעלי כלבים שיאותו לאמץ כלב מבוגר, יקבלו למשך כל חייו את מזונו… www.dogs.org.il על את בעלי כל ...