КПІ ім. Ігоря Сікорського | Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Офіційний сайт КПІ ім. Ігоря Сікорського надає загальноуніверситетську інформацію та представляє ресурси мережі сайтів вищого навчального закладу www.kpi.ua наука вуз rgb пар ...

ВНТУ

Вінницький національний технічний університет, ВНТУ, VNTU www.vntu.edu.ua університет національний технічний Вінницький ...

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя - офіційний сайт

Офіційний сайт Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя www.tntu.edu.ua університет національний імені офіційний ...

Донецький національний технічний університет

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» є одним із передових і найстаріших закладів вищої освіти Східної України. У ДВНЗ «ДонНТУ» ведеться підготовка… www.donntu.edu.ua одним університет національний технічний ...

Закарпатський експертно-технічний центр, Держпраця, охорона праці

Державне підприємство Закарпатський експертно-технічний центр Держпраці займається діяльністю в області охорони праці та промислової безпеки. Займається експертизами… www.zakarpat-etc.com.ua на по новини правила ...

ВНТУ

Вінницький національний технічний університет, ВНТУ, VNTU www.vstu.edu.ua університет національний технічний Вінницький ...

Енергомаш - Офіційний сайт

Проведення первинного технічного огляду устаткування підвищеної небезпеки перед введенням його в експлуатацію та позачергового у разі закінчення граничного www.energo-mash.com.ua сайт техника безопасности до ...

Национальний технічний універсітет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», Факультет електроніки (ФЕЛ), Кафедра конструювання та виробництва…

Национальний технічний універсітет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», Факультет електроніки (ФЕЛ), Кафедра конструювання та виробництва електронно-обчислювальної… www.keoa.kpi.ua України та факультет імені ...