Агенция по вписванията

Агенция по вписванията - изпълнителна агенция към министъра на правосъдието. Информация за търговски регистър, имотен регистър, регистър БУЛСТАТ и РИОС. www.registryagency.bg информация към агенция изпълнителна ...